Arsin Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Arsin Ziraat Odası > Tanım ve Amaç

Tanım ve Amaç

Tanımı :Tarımsal danışmanlık hizmetleri: Sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, tarımsal danışmanlık şirketleri ve serbest tarım danışmanlarınca tarımsal işletmelerin; tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak yürütülen hizmetleri,

Amaç  : Çiftçilerin tarımsal üretim konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler hakkında bilgilendirilmesi, çiftçi eğitimi ve yayım hizmetlerinde kamunun yanında özel sektör, sivil toplum örgütleri yer almasını sağlamak.